Kuntavaalit

Teemani kesäkuussa käydyissä kuntavaaleissa.

Näitä teemoja edistäisin valtuustossa ja näiden mukaisesti toimisin valtuutettuna.

  • Perheystävällinen Tampere

Tampereella on käynnissä ennennäkemätön laajennusbuumi. Tästä huolimatta väestönkasvu muodostuu pääosin muualta Suomesta suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta. Yli puolet kaupungin väestöstä koostuu yhden hengen talouksista ja tämä näkyy myös kaavoituksessa. Tampere menettää hyvätuloiset lapsiperheet kehyskuntiin, joilla on tarjota paremmat palvelut ja tontit perheille. Perheen perustamista on tuettava ja tarjottava kehyskuntien mukaiset edellytykset lapsiperheille. Lähes puolet Tampereella rakennettavista asunnoista on yksiöitä. Perheasunnot ja oheiset tarpeet kuten autopaikat on otettava entistä laajemmin huomioon kaavoituksessa. Kaupungin tulee maksaa riittävää kotihoidontukea perheille, jotta kotihoidosta saadaan realistinen mahdollisuus, nykyisin niin työkeskeisessä ilmapiirissä.

  • Turvataan toimivat peruspalvelut

Välttämättömät peruspalvelut on turvattava ja ylimitoitetuista hankkeista luovuttava. Laitetaan ensisijaisesti nykyisten asukkaiden asiat kuntoon. Läheltä, nopeasti ja edullisesti saavutettavat palvelut on asetettava etusijalle. Säilytetään lähikoulut ja lisätään resursseja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen. Varmistetaan sujuvan ja viihtyisän arjen toteutuminen jokaiselle tamperelaiselle, asuinpaikasta riippumatta. Pidetään keskusta siistinä lisäämällä älyroskisten ja julkisten WC-tilojen määrää. Panostetaan lähiöiden elinvoimaisuuteen kehittämällä lähiöiden palvelutarjontaa ja liikuntamahdollisuuksia.

  • Malttia suurkaupunkikehitykseen

Velkaantuvan kaupungin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, mitä on varaa toteuttaa ja mitä ei. Raitiotie, kansiareena, Näsisaari, nämä ovat hankkeita, jotka nähdään vetovoimatekijöinä, jolla Tampereesta tehdään houkutteleva uusille asukkaille, samalla kun kaupungin tulisi keskittyä pitovoimatekijöihin ja jo kaupungissa asuviin kuntalaisiinsa. Ylimitoitettujen suurhankkeiden sijaan, tulee tulevat investoinnit ohjata palvelemaan asukkaiden tarpeita heidän arjessaan. Pidetään huolta jokaisen kaupunginosan liikenneverkosta sekä riittävästä autopaikkojen määrästä. Henkilöautoliikenne ei saa kärsiä nykyistä enempää suurkaupunkikehityksen varjolla. Toisin kuin Näsisaaren ja raitiotien varjolla suunnitellut uudet asuinalueet, jotka lisäävät painetta palvelutarjonnalle, tulee kansiareena ja tuleva Tampereen kasino antamaan myös takaisin kaupungille kasvavan matkailun kautta. Matkailualan edistämiseksi on Visit Tampereen kaltaista toimintaa huomattavasti edistettävä.

  • Palautetaan turvallisuus kaduille

Tamperelaiset ansaitsevat turvallisen kotikaupungin. Maahanmuuton ja päihteiden väärinkäytön aiheuttamat lieveilmiöt kärjistyvät niin keskustassa kuin lähiöissä. Panostetaan kokonaisvaltaiseen turvallisuustilanteen parantamiseen koko kaupungissa. Kesällä 2015 Tampereen kaupunki rahoitti ylimääräisen poliisipartion rauhoittamaan keskusta-aluetta. Kokeilusta saatujen hyvien tulosten jäljissä on kaupungin vihdoin aika toteuttaa hanke uudelleen.

  • Suora bussiyhteys keskustaan jokaiselta asuinalueelta

Tampereen kattaa Suomen mittapuulla harvinaisen laaja ja toimiva bussiliikenneverkko. Alkavan raitiotieliikenteen myötä moni suora linja lakkautetaan, tarkoituksena muuttaa busseista liityntäliikenteen muoto raitiotien kanssa. Nykyisin voi nousta kaupunginosasta kuin kaupunginosasta bussiin ja matkustaa samalla bussilla suoraan aina Tampereen keskustaan asti. Jatkossa merkittävä osa tamperelaisista joutuu lisäämään ratikan osaksi matkaansa. Raitiotie voi toimia pikalinjana nykyisellä rungollaan, jonka ohella kattava bussiverkosto varmistaa edelleen suoran yhteyden niistäkin kaupunginosista, jota raitiotie ei suoraan hyödytä.