Poliisi vs Elokapina

Elokapina-ympäristöliike nousi otsikoihin viime lauantaina, mielenosoittajien häiritessä liikennettä Helsingissä. Mielenosoitus poikkesi sovitusta reitistä, eivätkä mielenosoittajat poliisin kehotuksista huolimatta suostuneet siirtymään ajoreitiltä. Tämä johti tilanteeseen joka sai laajaa näkyvyyttä mediassa, eli kaasusumutteen käyttöön.

Tilanteesta kuvatut videot osoittavat, että mielenosoittajia oltiin pyritty saamaan sivuun, niin sanallisesti kuin myös kantamalla. Nämä kuitenkin palasivat aina siirtämisen jälkeen takaisin ajoradan tukkeeksi. Mielensosoittajille tehtiin myös selväksi, että kaasusumutetta tullaan käyttämään, jos ajoradalta ei poistuta. Joku aktivisti tilanteesta poistuikin, mutta loput päättivät ottaa sumutteen vastaan. Tämä toki kuuluu Elokapinan taktiikkaan ja tähän mielenosoittajat olivat myös valmistautuneet.

Elokapina-liike on hyvin tietoinen siitä, ettei tule saavuttamaan tarvittavaa näkyvyyttä, saati kannatusta tavanomaisilla toimintakeinoilla. Tämän takia liike on ominut ulkomailta kansalaistottelemattomuuteen pohjaavan toimintataktiikan. Tähän kuuluu poliisin vastustaminen ja poliisin laillisista toimista uhriutuminen.

Anonyymin vastauksen mahdollistavat kyselyt osoittavat laajaa hyväksyntää poliisin toimia kohtaan. Erityisesti nuorten suosimassa anonyymissä Jodel-sovelluksessa esitetyt kyselyt osoittivat niin Helsingissä kuin Tampereella noin 66% hyväksynnän poliisin voimakeinoja kohtaan. Laajemmalla otannalla tehdyt kyselyt Twitterissä osoittavat vielä tätäkin suurempaa hyväksyntää, 86-93% välillä.

Jatkossa vastaavissa tilanteissa on huomioitava erityisesti poliisin turvallisuuden varmistaminen tilanteen aikana. Etenkin näin korona-aikana on punnittava poliisin tarvetta mennä lähelle tilanteesta poistettavaa henkilöä. Nyt poliisit joutuivat fyysisesti kantamaan mielenosoittajia pois tieltä, koska nämä jättivät tottelematta käskyjä. Tässä poliisi joutuu ottamaan turhan riskin, niin väkivallan kuin koronan suhteen.

Tulevaisuudessa vastaavat mielenosoitukset tulevat vain lisääntymään ja poliisin tulee olla varautunut ja varustautunut. Helsinki tulee olemaan mielenosoitusten ensisijainen paikka jatkossakin ja Helsingin poliisilaitoksen varustukseen tulisi kuulua vesitykillä varustettu ajoneuvo. Jos vedenpaine ja sen aiheuttama vahinko pelottavat, voisi poliisi käyttää hyvin lievää painetta, jotta fyysisen loukkaantumisen riski minimoidaan ja vahinko jää lähinnä pahoitettuun mieleen ja kastuneisiin vaatteisiin.

Jos tämä investointi nähdään liian kalliina tai kyseenalaisena, voidaan poliisin toimintaohjeisiin ja varusteisiin lisätä myös perinteinen kastelukannu. Näin vedenpaine ei ole kysymys, kun tiellä istuvien mielenosoittajien niskaan kaadettava suihku tulee kastelukannun nokasta. Vaikka ilmaston puolesta mieltään osoittavat aktivistit olisivat kuinka varautuneet sään vaihteluun, kyllä nämäkin silti kotiin lähtevät vaatteita vaihtamaan.