Hintalappu valtuustopaikalle

Seuraavat kuntavaalit käydään tasan vuoden päästä huhtikuussa. Kuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti jokaisessa Manner-Suomen kunnassa ja kokonaisehdokasmäärä kipuaakin suurimmaksi kaikista Suomessa käytävistä vaaleista. Tämän myötä joukosta erottuminen äänestäjän silmissä vaatii ehdokkailta sitäkin suurempia ponnistuksia. Useat istuvista kuntapäättäjistä panostivatkin kolmen vuoden takaisissa vaaleissa huomattavia summia kampanjoidessaan itseään kuntansa valtuustoon.

Kotikaupunkini, Tampereen kaupunginvaltuustoon valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleissa 67 valtuutettua. Jokainen vaaleissa kaupunginvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu velvoitetaan täyttämään vaalirahoitusilmoitus, jossa eritellään kampanjaan käytetty rahamäärä. Alle 800 euron jääneitä vaalibudjetteja ei tarvitse eritellä ilmoituksessa. Tampereen nykyisistä valtuutetuista viisi ilmoitti käyttäneensä vaaleihin alle 800 euroa ja yksi ilmoitti budjetikseen pyöreän nollan. 61 valtuutetun ilmoituksen mukaan budjetti ylitti 800 euroa.

Istuvista valtuutetuista yhdeksän käytti vaalikampanjaansa yli kymmenkertaisen summan ilmoitusrajaan nähden, eli yli 8000 euroa. Keskimäärin valtuutettujen budjetit liikkuivat 2000-5000 euron haarukassa. Yhdeksästä suurimmasta vaalibudjetista kolme löytyi demarien ja Kokoomuksen valtuustoryhmistä, sekä yhdet Keskustan, Tampereen Puolesta ja VaihtoehtoTampereen valtuustoryhmistä.

 

Tampereen nykyisten valtuutettujen suurin ja pienin vaalibudjetti valtuustoryhmittäin 

SDP (16 valtuutettua) 

Suurin: 10 831,85€

Pienin: 1680,93€

Yksi valtuutettu ilmoitti käyttäneensä alle 800€

Kokoomus (15) 

Suurin: 15 241,62€

Pienin: 2079,16€

Vihreät (14) 

Suurin: 7145,48€

Pienin: 1420€

Yksi valtuutettu käytti alle 800€

Vasemmisto (7) 

Suurin: 5424,13€

Pienin: 1388€

Kaksi valtuutettua käytti alle 800€

Perussuomalaiset (4) 

Suurin: 4485,94€

Pienin: 0€

Keskusta (4) 

Suurin: 8250€

Pienin: 1731,10€

Tampereen Puolesta (3) 

Suurin: 18 300€

Pienin: 1800€

Kristillisdemokraatit (2)

4500€

Toinen alle 800€

VaihtoehtoTampere (1) 

8158,26€

RKP (1) 

3212,99€

 

Keskimääräinen hinta per saatu ääni valtuustoryhmittäin 

VaTa 14,1€

SDP 8,5€

Kok 7,6€

RKP 6,8€

TaPu 6,4€

Kesk 5,2€

Vihr 4,3€

Vas 4,1€

KD 3,8€

PS 2,2€

 

Valtuustopaikasta kamppaillessaan saa siis ainakin väkiluvultaan suuremmissa kunnissa panostaa ajankäytön lisäksi myös taloudellisesti. Jokaisesta saamastaan yksittäisestä äänestä valtuutetut olivat valmiita maksamaan useita euroja. Kuitenkaan tämäkään panos ei aina riitä läpimenon varmistamiseen.

Tehdyistä ilmoituksista suurin yksittäinen kampanjabudjetti löytyy varavaltuutetuksi jääneeltä Kokoomuksen ehdokkaalta. Kyseinen ehdokas käytti vaaleihin 24 932 euroa. Kokoomuksen listoilta löytyy myös toinen varalle jäänyt ehdokas, jonka budjetti oli hieman yli 10 000 euroa. Demarien kova sisäinen kamppailu maksoi useammalle nykyiselle varavaltuutetulle yli 5000 euroa. Suurin demarien listalla varasijalle jättänyt budjetti oli pyöreästi 9000 euroa. Myös Vasemmistoliiton, Keskustan ja Tampereen Puolesta –listalla ehdokkaita jäi varalle käytettyään huomattavasti suuremman summan kuin läpimenneet ehdokastoverinsa samalla listalla.

Eduskuntavaaleihin verrattuna kuntavaalien kampanjabudjetit painivat vielä pienessä luokassa, kansanedustajien vaalibudjettien liikkuessa yleisesti 30 000 euron tietämillä (Pirkanmaan vaalipiiristä valitut edustajat 2019). Ajoittain keskusteluun nostetaan kampanjakatto, joka rajoittaisi vaaleihin käytettävän summan sallittua määrää per ehdokas. Kuntavaaleissa vaalipiiri rajautuu yksittäisellä ehdokkaalla vain yhteen kuntaan ja kampanjointialue jää kohtuullisen pieneksi ehdokkaalle tehdä vaalityötä. Näin myös kampanjakatto olisi perusteltavissa kuntavaaleissa.

 

Lähde: vaalirahoitusvalvonta.fi