Valtuutettu suomalaisen asialla

Kuntavaaleissa valitaan ne poliitikot jotka tekevät päätöksiä lähimpänä kuntalaisen arkea. Myös kuntatasolla on tärkeää, että valtuutettu ajattelee kansallista etua. Vaalikonekysymyksistä selviää hyvin kuka asettaa oman kansansa etusijalle ja kuka koko muun maailman siinä ohella.

Näiden kuntavaalien polttava kysymys on pakolaispolitiikka. Kysymys ei ole ainoastaan valtakunnallinen vaan se koskettaa myös jokaisen kotikuntaa. Haluatko, että kuntasi pistää rahansa muualta tulleisiin vieraisiin vai kuntaan veronsa maksaviin kansalaisiin ja näiden perheisiin.

1. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita

Kysymys tekee selvän jakolinjan puolueiden välille. Perussuomalaisten ehdokkaat ovat väittämän kanssa sataprosenttisesti täysin eri mieltä. Muut eduskuntapuolueet sijoittuvat välille 25-50%. On yllättävää etteivät vihreät ole yhtenäisiä kysymyksen kanssa vaikka heidän ajamansa politiikka kysymyksen suhteen on yhtä selkeä kuin perussuomalaisilla.

2. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti

Vaalikoneen kysymys on jo itsessään täysin absurdi. Laittomasti maassa oleskelu on itsestäänselvä kysymys lain puitteissa ja jokaisen ehdokkaan pitäisi luontaisesti vastustaa laittomien auttamista. Näin ei tietenkään ole. Vain Perussuomalaiset vastustavat laittomasti maassa olevien auttamista yhtenäisenä ryhmänä. Vihreät, vasemmisto ja SDP sijoittuvat 25 prosenttiin kun väittämän kanssa ollaan vaalikoneessa täysin eri mieltä.

3. Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna

Jokainen valtio asettaa oman kansansa etusijalle (poikkeuksena ehkä naapurimme Ruotsi). Eduskunnan ensisijainen tehtävä on palvella Suomen kansalaisia, näin pitäisi toimia myös jokaisessa kunnassa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa ovat vain Perussuomalaisten ehdokkaat. Muut eduskuntapuolueet RKP:tä lukuun ottamatta sijoittuvat välille 25-50%. Kuten jo vaaliohjelmista selviää, suomalaisten asettaminen etusijalle ei juurikaan näy vihreiden ja vasemmiston tavoitteissa.

Kun kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastataan kriittisesti ja kolmanteen myönteisesti sijoittuvat puolueet ja ryhmät järjestykseen:

1. PS 100%

2. VaTa 75%

3. Keskusta/RKP 58%

4. Liberaalit 50%

5. KD/Kokoomus 42%

6. SDP 33%

7. Vihreät/vasemmisto/SKP 25%

8. Piraatit 17%

9. EOP 8%

10. Feministit 0%

Puoluekentän uusista haastajista Eläinoikeuspuolue ja Feministinen puolue ovat asennoituneet selkeästi haastamaan vihreät ja vasemmiston suvaitsevana ja maahanmuuttomyönteisenä vaihtoehtona. Juuri maahanmuutto ja turvapaikanhakijat ovat kysymyksiä jotka jakavat vahvasti suomalaisia. Vaalikoneista selviää ketkä asettavat suomalaiset etusijalle ja kunnioittavat lakia eli eivät hyväksy laittomasti maassa oleskelevien auttamista. Tämä kannattaa muistaa valittaessa ehdokasta jota äänestää kuntansa valtuustoon. On tärkeää täyttää valtuustot ympäri Suomen sellaisilla valtuutetuilla jotka asettavat oman kansansa etusijalle. Äänestämättä jättäminen voi olla ääni laittomasti maassa oleskelevia tukevalle ja suomalaisten edun sivuuttajalle.

(Kysymykset Iltasanomien vaalikoneesta. Vertailukuntana kotikaupunkini Tampere.)

kolme