Kansanäänestys Tampereen ratikkahankkeesta

Viimeisen kahden viikon aikana Aamulehdessä käsitellään ratikkahanketta yli kahdessakymmenessä eri mielipidekirjoituksessa. Kirjoituksista löytyy niin puolustavia kuin vastustaviakin kantoja. Vastustajien yleisimmät perustelut liittyvät kustannuksiin (tällä hetkellä lähemmäs 300 miljoonaa) ja hankkeen tarpeellisuuteen. Puolustajat pitävät hanketta välttämättömänä Tampereen kehityksen ja liikenteen sujumisen kannalta.

Tampereen kaupunginvaltuutetuista 28 ilmoittaa kannattavansa ratikkaa, 21 vastustaa, 11 miettii vielä kantaansa, 2 ei kerro mielipidettään ja 5 ei tavoitettu.

Lauantain 24.9 Aamulehdessä kokoomuksen valtuutettu ja tämän varavaltuutettukaverit vetävät perinteisen populistikortin esiin syyttäessään ratikan vastustajia. Heidän mielestään ratikka on ainoa ratkaisu kaupungin liikennejärjestelyihin. Onko myös populismia vaatia päätösvaltaa näin suuresta ja kalliista hankkeesta suoraan tamperelaisille itselleen?

Tampereella on noin 180 000 äänioikeutettua asukasta. Ratikasta ovat päättämässä 67 valtuutettua. Jo nyt on mahdollista kerätä kuntalaisaloite joka vaaditun nimimäärän (5% äänioikeutetuista kuntalaisista) kerättyään päätyy valtuuston käsittelyyn. Tällä ei kuitenkaan ole mitään konkreettista merkitystä. Esimerkiksi vuonna 2009 kuntalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Rantatunnelista päätyi valtuuston käsittelyyn, joka hylkäsi ajatuksen kansanäänestyksestä.

Koska valtuusto ei halua karsia omaa päätösvaltaansa, sama kohtalo mitä luultavimmin odottaisi myös ratikkahankkeen kuntalaisaloitetta. Nyt onkin vaadittava konkreettista suoraa päätösvaltaa kuntalaisille. Ehdotukseni on, että aloitteet jotka keräävät 5% äänioikeutettujen kuntalaisten nimistä päätyisivät edelleen valtuuston käsittelyyn, mutta 10% nimistä keränneet aloitteet vietäisiin valtuuston käsittelyn jälkeen kansanäänestykseen. Äänestysaktiivisuuden korottamiseksi ja kustannusten leikkaamiseksi kansanäänestykset voitaisiin yhdistää seuraaviin vaaleihin, jos ne osuvat sopivaan aikahaitariin. 10% äänioikeutetuista tamperelaisista tarkoittaa noin 18 000 henkilöä, joten kansalaisilla ei ole pelkoa, että vaaliuurnilla täytyisi ravata jatkuvasti. Jo nyt on erittäin haastava tavoite kerätä vaaditut 9000 nimeä Tampereen aloitteeseen tai 50 000 koko Suomen laajuisesti kansalaisaloitteeseen. Ratikasta olisi ehdottomasti järjestettävä kansanäänestys.

Tamperelaisia huomattavasti jakava kysymys olisi ratkaistavissa kertaheitolla kansanäänestyksellä. Jos jokaiselle äänioikeutetulle kuntalaiselle annettaisiin mahdollisuus valita suoraan kahdesta vaihtoehdosta, joko kyllä tai ei, olisi kiistakysymys ratkaistu yhdessä vaali-illassa. Jo lähemmäs 300 miljoonaa maksava hanke on liian suuri annettavaksi 67 ihmisen päätettäväksi. Rahoitus ratikalle on haettu jo ennen kuin keskenään riitelevä valtuusto on edes tehnyt päätöstään.

Nyt osa valtuutetuista haluaa edelleen lykätä päätöksentekoa. Päästämällä tamperelaiset suoraan uurnille, mahdollinen ratikka ei olisi päivän polttavin puheenaihe ja kuntavaalien yksi suurimmista teemoista. Valtuutetuilta on kysyttävä onko heidän kerran neljässä vuodessa saamansa mandaatti tärkeämpi kuin tamperelaisten suora mielipide.

Hameenkatu.fi sivustolta löytyy mielipidekysely siitä kannattavatko vastaajat mieluummin vaihtoehtona ratikkaa vai sähköbussia. Tällä hetkellä sähköbussin kannatus on 60%.

Julkaistu Aamulehdessä 1.10.2016.

Antti Moisander

Pirkanmaan PS-Nuorten sihteeri

Tampere